Top >  Lesson04 数字 >  200~1000

200~1000

日本語:
200・300・400・500・600・700・800・900・1000

キルギス語:
Эки жүз・Үч жүз・Төрт жүз・Беш жүз・Алты・Жети жүз・Сегиз жүз・Тогуз жүз・Миң

音声を聞く⇒

発音:
Eki jyuz・Yuch jyuz・Tyort jyuz・Besh jyuz・Alty jyuz・Jeti jyuz・Segiz jyuz・Toguz jyuz・Min

Lesson04 数字

関連エントリー

0~10 11~19 20~100 200~1000 その他の数字